Egenskaper som kännetecknar en skicklig fotbollsspelare

Egenskaper som kännetecknar en skicklig fotbollsspelare

När man talar om framgångsrika atleter och idrottsmän och de egenskaper de måste besitta för att nå framgång är det enkelt att snöa in sig på fysisk prestanda, kondition och uthållighet. En minst lika vital del av att lyckas inom idrottsvärlden är dock idrottspsykologi. Begreppet kretsar kring hur man som elitidrottare genom olika slags övningar kan ägna sig åt mental träning för att utnyttja potentialen inom sig och för att flytta fram gränserna för vad man kan prestera inom sin idrott eller sport. Ett konkret sätt att göra det är att ta kontroll över sina tankar och känslor och att lära sig att kontrollera och styra sina tankar och känslor i olika situationer. Ofta är det den mentala styrkan som gör skillnaden i en trängande situation eller vid ett pressat tävlingstillfälle. Ett annat sätt är att lära sig att ta till sig av både positiv och negativ feedback från tränare, mot- och medspelare för att identifiera möjligheter och fallgropar. Det ovanstående gäller samtliga som är verksamma inom idrotten och i allra högsta grad fotbollsspelaren. I det här inlägget tänkte vi spinna vidare på egenskaper som kännetecknar just en skicklig fotbollsspelare.

Tävlingsinriktning och strävan efter att bli bättre 

När man analyserar en skicklig fotbollsspelare på elitnivå ur ett strikt mentalt perspektiv ligger det nära till hands att jämföra honom eller henne med elitutövare inom andra områden som kanske utmärker sig med mer intellektuella eller strategiska färdigheter såsom den professionella pokerspelaren till exempel. För fotbollsspelaren är det minst lika viktigt som för pokerspelaren med problemlösningsförmåga, kapaciteten att lära sig av sina förluster och strategiskt tänkande. Som ett illustrativt exempel kan Team PokerStars-medlemmen Ramón Colillas nämnas eftersom han kan anses förkroppsliga bägge dessa roller. Colillas är såväl en professionell pokerspelare som före detta fotbollsspelare och tränare. Två av hans utmärkande egenskaper som säkerligen bidragit till hans framgångar på fotbollsplanen såväl som runt pokerbordet är att han, enligt egen utsago, är tävlingsinriktad och alltid strävar efter att bli bättre.

Målidentifiering- och uppfyllelse

Något som kännetecknar en duktig fotbollsspelare är förmågan att identifiera mål och att aktivt jobba för att uppfylla dessa. Detta kan ta sig till uttryck genom att vid början av varje säsong lägga ner ansenlig tid på att titta på klipp på en själv vid matcher eller träning för att notera och anteckna finter, drag och detaljer som skulle kunna optimeras framöver och därefter lägga upp en konkret plan för hur man ska nå dit. Ett annan metod för målidentifiering- och uppfyllelse är att ha en tät dialog med tränare och medspelare med jämna mellanrum där man efterfrågar återkoppling om vad man skulle kunna bli bättre på och hur de anser att man bör gå till väga för att nå dit. Ett tredje sätt är att titta närmare på sina främsta konkurrenter och vilka mentala och fysiska övningar de ägnar sig åt för att bli bättre. Det senare kan vara en riktig sporre för att pusha sig själv till att bli bättre.

Förmågan att lära av misstag

Skillnaden mellan en duktig fotbollsspelare och en mindre skicklig sådan handlar om mer än bollkänsla och kondition. Den tidigare har troligen minst lika misslyckanden och förluster i bagaget som den senare under sin karriär. Det som kännetecknar proffsen från amatörerna är dock deras förmåga att resa sig upp efter förluster och att lära sig av sina misstag i stället för att deppa ihop och kasta in handduken. Även om en fotbollsspelare på elitnivå måste ha vinnarskalle och vara villig att gå igenom eld och vatten för att föra sig själv och sitt lag till prispallen måste han eller hon även kunna ta förluster på rätt sätt då det är en naturlig del av en lång idrottskarriär. Med hjälp av särskilda mentala övningar kan proffset använda en förlust som bränsle och kraft för att nå oanade höjder vid nästa tränings- eller tävlingstillfälle. Ibland är det helt enkelt viktigare att leva för spelet än för resultaten för att lyckas med en lång och lyckosam karriär inom fotbollsvärlden.

Leave a Comment